Figurspelsturnering Warhammer 40K 8th Edition & Age of Sigmar

Lokal: Män av Tenn, Kungsgatan 6 (Se bifogad karta)

Regler 40K 8th edition:
750 poäng
1 HQ, 2 Core
No flyers

Regler Age of Sigmar:
750 poäng

Föranmälan obligatorisk. Sker till fredric_landen@hotmail.com senast Onsdag 5/7. Du kan även ställa frågor om turneringen till Fredric.
I anmälan skall du skriva:
Namn
Kontaktuppgifter (epost och mobil)
Vilken turnering
Armé och armélista

Gällande armélistor för 40K, vi vet att 8th edition inte är släppt ännu. Du kan vänta med att skicka in din lista, eller anmälan i sin helhet, tills du vet. Kom ihåg att listan/anmälan skall vara inne senast 5/7!

Share this: