Uppdaterad information gällande figurspelsturneringarna


Senast anmälningsdatum: Onsdag 5/7.


Ska innehålla, Namn på deltagare, armé/armélista, vilken/vilka turneringar en ska tillta i.

Tid för turneringarna: Fredag 7/7 kl 16.00 börjar vi, avslutar senast Söndag 9/7 kl 14.00 (detta är helt beroende på antalet deltagare.)

Plats för turneringarna: M.A.Ts lokaler på Kungsgatan 6 i Karlstad.

Priser: Vinnaren i vardera turnering erhåller ett presentkort på 250:- till Spel och Fantasi.

I vardera turnering kommer det lottas ut ett presentkort på 150:- till Spel och Fantasi.

Deltagarna i turneringarna kommer kunna rösta på vem de anser vara Best Sportsman, vinnaren av detta erhåller ett presentkort på 100:- till Spel och Fantasi. 


Share this: